Verkeersongevallen in het werk

Een qua omvang niet te miskennen categorie bedrijfsongevallen bestaat uit verkeersongevallen die werknemers overkomen in de uitvoering van de werkzaamheden. Aan het gemotoriseerd verkeer zijn immers door velen met grote regelmaat gelopen risico's van ongevallen verbonden en voor werknemers is dit niet anders.
 
De wettelijke zorgplicht van de werkgever ziet op de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer en van de te gebruiken werktuigen. De werkgever die de werknemer met een bedrijfsauto laat werken, heeft zo de verplichting om te zorgen dat de auto voldoende veilig is in het verkeer.
 
Toch vinden de meeste verkeersongevallen niet hun oorzaak in een onveilige auto, maar in het verkeersgedrag of buiten iemands schuld liggende omstandigheden, dan wel gebruikt de werknemer zijn privé-auto. In deze gevallen is de werkgever in beginsel niet aansprakelijk voor de schade omdat van zorgplichtschending geen sprake is nu het ongeval de werknemer is overkomen buiten de werkplek en dus buiten de invloedssfeer van de werkgever.
 
Echter, de rechter houdt de werkgever bij dit soort verkeersongevallen soms toch aansprakelijk op grond van het goed werkgeversschap. Zo is vaste rechtspraak dat de werkgever gehouden is te zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. Zowel bij het gebruik van een bedrijfsauto als een privé-auto. Heeft de werkgever hier niet voor gezorgd, dan is hij aansprakelijk voor de niet vergoede schade.
 
Bekijk de uitspraak van de rechter