Uitspraken rechter

Dat dit niet altijd goed gaat toont de volgende uitspraak aan.
 
Voorman metselaar wordt getroffen door omvallende muur – Gerechtshof Leeuwarden 180407/JAR07143 -
 
Het slachtoffer van dit bedrijfsongeval is een voormanmetselaar in dienst van een metselbedrijf, werkzaam op een bouwlocatie in Lelystad. Een deel van een muur die die dag gemetseld was is naar beneden gevallen, en werknemer die op dat moment opruimwerkzaamheden onder die muur verricht, is gewond geraakt. Ten tijde van het ongeval was de temperatuur vier graden en regende het. Bovendien stond er volgens het KNMI een krachtige wind met enkele windstoten. Door de Arbeidsinspectie is een ongevalsrapport opgemaakt. Daarin wordt als mogelijke oorzaak van het ongeval genoemd een rukwind die een zodanige zuiging heeft veroorzaakt dat de muur er is uitgegaan. In het ongevalsrapport is vermeld dat geen oorzakelijke overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving kon worden vastgesteld. De voorman-metselaar liep ernstig letsel aan zijn gehele linkerbeen en – voet op en is voor 35-45% arbeidsongeschikt ex de WAO verklaard. De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor dit bedrijfsongeval. De kantonrechter wijst de vorderingen toe, en baseert zich onder meer op het deskundigenbericht. Uit dit bericht blijkt dat het gebruikelijk is dat bij slecht weer wordt doorgewerkt, dat een vrij zelden toegepast metselsteenverband is gebruikt dat minder stabiliteit geeft, en dat een verkeerde versterkingsmaatregel is gebruikt. Kennis hierover mag volgens het bericht echter niet bekend worden verondersteld bij het uitvoerend personeel. De werkgever stelt hoger beroep in. Hij beroept zich erop dat van een metselaarsbedrijf/metselaar niet kan worden verlangd zodanige kennis te hebben dat het gevaar van het vallen van de muur werd onderkend. De materiaalkeuze en de detaillering werd niet bepaald door het metselbedrijf. De architect bepaalde welk type steen en welk verband werd toegepast en de constructeur/adviseur bepaalde welke aanvullende voorzieningen ten behoeve van de sterkte noodzakelijk waren. Verder bepaalde de hoofdaannemer de bouwplaatsinrichting en had hij de dagelijkse leiding op en verantwoordelijkheid voor de werkplek. Het hof oordeelt echter dat de werkgever die de zorg voor de veiligheid van de werknemer geheel of gedeeltelijk aan een derde overlaat, voor eventueel tekortschieten van de derde in die zorg als voor het eigen tekortschieten aansprakelijk is. Het metselbedrijf heeft gesteld dat hij mocht afgaan op de deskundigheid van de constructeur en de architect en dat hij niet aansprakelijk is voor hun fouten. Het hof acht dit onvoldoende en acht het metselbedrijf aansprakelijk.
 
Terug naar vallende objecten