Wie is aansprakelijk?

Vanaf het moment dat u contact met ons opneemt, nemen wij direct zorgen uit handen. Wij onderzoeken wie er aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. De ene keer ligt dit eenvoudig. Maar soms moet er een lange weg worden afgelegd voordat de aansprakelijkheid door de werkgever of diens verzekeraar wordt erkend, zeker in het geval een rechter zich moet buigen over de zaak omdat de wederpartij haar aansprakelijkheid betwist. En zoals bekend staan ook verzekeringsmaatschappijen doorgaans niet te popelen om tot schadevergoeding over te gaan.

Een maximale schadevergoeding

Nadat de aansprakelijkheid van de wederpartij door Arbeidsletsel Advocaten is aangetoond, wordt overgegaan tot de begroting van de schade. Daarbij wordt door ons niet alleen de schade begroot zoals die u tot dan toe hebt geleden, maar vooral ook worden de inkomsten geraamd die u in de toekomst zult derven. Daarbij valt vooral te denken aan verlies van inkomen en pensioenschade. Natuurlijk worden ook alle andere schade en kosten geclaimd en wordt smartengeld gevorderd.
 
Ons doel is immers om 'eruit te halen wat erin zit'. Als slachtoffer van letselschade heeft u volgens de Nederlandse wet immers recht op volledige schadevergoeding. U hoeft dus niet met minder genoegen te nemen.

Re-integratie

In het geval dat u uw werk niet meer kunt verrichten, concentreren wij ons ook op reïntegratie in passend werk. Uiteindelijk wil niemand 'thuis op de bank' blijven zitten. Arbeidsletsel Advocaten zoekt dan, bij het regelen van uw schade, ook naar een oplossing voor uw re-integratie. Ook daar heeft u als slachtoffer van letselschade recht op.
 
Gedragscode