No cure no pay?

'No cure no pay’ betekent dat de belangenbehartiger als honorarium een met u als slachtoffer afgesproken vast percentage van uw schadevergoeding ontvangt. Indien de belangenbehartiger geen schadevergoeding voor u regelt ontvangt hij geen honorarium. Het is advocaten door de wet verboden om zaken in behandeling te nemen op 'no cure no pay' basis. De wetgever heeft willen voorkomen dat de advocaat een direct financieel belang krijgt in het financiële belang van de zaak van zijn cliënt. Een gemakkelijke schikking waarbij het slachtoffer te weinig schadevergoeding ontvangt, kan dan bijvoorbeeld in het belang van de advocaat zijn. Dat is niet in uw belang!
 
'No cure no pay' lijkt een mooie oplossing voor moeilijk in te schatten risico's maar het slachtoffer doet zich daarmee snel te kort. In veel gevallen wordt door een aanbieder van 'no cure no pay' van tevoren een inschatting gemaakt of de zaak haalbaar is en welke schadeomvang er ongeveer zou kunnen zijn. Indien dan een 'no cure no pay' afspraak wordt gemaakt dan kan dat betekenen dat het slachtoffer veel te veel betaalt voor een zaak, waarin de belangenbehartiger ook maar weinig risico liep. Het televisieprogramma Radar stelde januari 2010 dubieuze praktijken van letselschadebureaus met 'no cure no pay’aan de kaak. Zie de tv-uitzending van 11 januari 2010 op www.trosradar.nl