Hoe werken wij?

Een eerste gesprek is kosteloos

Om u te helpen bieden wij u de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen of te overleggen met ons. Dit kan telefonisch via 0800- 220 22 00 of stel hier uw vraag. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door ons. Ook bent u van harte welkom op ons kantoor voor een eerste oriënterend gesprek. En zo nodig maken wij een afspraak voor een bezoek bij u thuis.

Hoe zit het verder met de kosten?

Slachtoffers hebben recht op vergoeding van hun materiële en immateriële schade (smartengeld) als de aansprakelijkheid vaststaat. Ook moeten de redelijke kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij worden vergoed. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat onze kosten meestal volledig op de aansprakelijke partij verhaald kunnen worden. Dus náást uw eigen schade.

Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand

Als niet duidelijk is of uw tegenpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor uw schade, krijgt u van ons duidelijk te horen welke kosten gemaakt moeten worden. Ook onderzoeken we of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit is het geval, wanneer uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt. De overheid betaalt dan de advocaatkosten met uitzondering van een van te voren bepaalde eigen bijdrage.
 
Alleen als u een advocaat inschakelt hebt u toegang tot gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u een letselschadebureau of letselschade-regelaar inschakelt hebt u dus géén recht op deze gefinancierde rechtsbijstand.

'No cure no pay'?

Het is advocaten sinds 2006 door de wet verboden om zaken in behandeling te nemen op ‘no cure no pay' basis. De wetgever heeft willen voorkomen dat de advocaat een direct financieel belang krijgt in het financiële belang van de zaak van zijn cliënt. Een gemakkelijke schikking waarbij het slachtoffer te weinig schadevergoeding ontvangt, kan dan bijvoorbeeld in het belang van de advocaat zijn. Dat is niet in uw belang!
 
Allerlei letselschadebureaus en letselschade-regelaars adverteren op hun website met ‘no cure no pay’ om slachtoffers als ‘klanten’ aan te trekken:
  1. 'No cure no pay' lijkt een mooie oplossing voor moeilijk in te schatten risico's maar het slachtoffer doet zich daarmee snel te kort.
  2. In veel gevallen wordt door zo'n aanbieder van 'no cure no pay' van tevoren een inschatting gemaakt of de zaak haalbaar is en welke schadeomvang er ongeveer zou kunnen zijn.
  3. Indien dan een 'no cure no pay' afspraak wordt gemaakt, dan kan dat betekenen dat het slachtoffer veel te veel betaalt voor een zaak, waarin de belangenbehartiger ook maar weinig risico liep.
  4. Terwijl het slachtoffer volgens de wet recht heeft op vergoeding van de kosten van zijn advocaat/belangenbehartiger náást vergoeding van zijn letselschade!

Landelijke dekking

Wij behartigen de belangen van slachtoffers door heel Nederland. Ons hoofdkantoor is gevestigd te Tilburg en gemakkelijk bereikbaar. Daarnaast hebben wij een bezoekadres te Utrecht. Ook daar bent u van harte welkom. En zo nodig komen wij bij u op huisbezoek.
 
 
Neem telefonisch contact met ons op via 0800- 220 22 00 of stel hier uw vraag!