De Gedragscode Behandeling Letselschade

Om de goede afhandeling van letselschades te bevorderen, is in 2006 door de Universiteit van Tilburg de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Deze code verplicht de betrokkenen om de afhandeling van een letselschadeclaim binnen een redelijke termijn af te wikkelen, met een aanvaardbaar resultaat voor het slachtoffer en de wederpartij, via een proces dat zo min mogelijk kosten, tijd en emotionele lasten met zich meebrengt.
 
Arbeidsletsel Advocaten hanteert deze gedragscode bij de behandeling van uw zaak als uitgangspunt. Wij zullen de wederpartij en alle andere betrokkenen in het afhandelingsproces hierop aanspreken en uiteraard mogen ook wij hierop worden aangesproken. Met dien verstande dat wij als advocaten altijd en onvoorwaardelijk partij kiezen voor onze cliënt.