Uitspraken rechter

Dat het soms toch flink mis kan gaan toont de volgende rechterlijke uitspraak aan.
 
Werknemer raakt gewond door gasexplosie bij aanleg klimaatinstallatie – Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 301104/JA0531 -
 
In deze zaak betrof het de aanleg van een klimaatinstallatie voor bedrijf Hooijmans waarbij verschillende aannemers en onderaannemers waren betrokken. Tijdens de werkzaamheden heeft zich een explosie voorgedaan waarbij een werknemer van de onderaannemer CA-LA gewond is geraakt: hij kreeg onder meer een stuk PVC in zijn rechteroog, dat doordoor blind werd. De explosie ontstond doordat in de ruimte waar het slachtoffer werkzaam was, gas was gelekt, hetgeen vlam vatte toen een lasser van een ander aanwezig bedrijf (AEM) zijn lasapparaat in werking zette. Reeds voor de explosie was door medewerkers van (AEM) een gaslucht geroken, hetgeen was gemeld aan medewerkers van opdrachtgever Hooijmans. De werknemers van AEM veronderstelden daarom dat er werk van werd gemaakt. De werknemers van Hooijmans schreven de gaslucht echter toe aan de schilderwerkzaamheden. Noch door Hooijmans noch door AEM werd daarom verder onderzoek verricht. De conclusie in het rapport van de Arbeidsinspectie luidde echter dat alle betrokkenen zich aan de regels hadden gehouden. Toch oordeelt het hof dat dit onvoldoende is om aan te nemen dat CA-LA jegens haar werknemer niet is tekortgeschoten in haar zorgplicht. Wil CA-LA aan haar zorgplicht hebben voldaan, dan dient zij aan te tonen dat er voldoende instructies en maatregelen door de andere werkgevers aan hun personeel zijn gegeven ter voorkoming van het onderhavige bedrijfsongeval. Omdat CA-LA niets stelde over dergelijke maatregelen of instructies is zij aansprakelijk voor dit bedrijfsongeval en de hieruit voor de werknemer voortvloeiende letselschade.
 
Terug naar explosies