Explosies

Bedrijfsongevallen met explosies kunnen zich voordoen wanneer het slachtoffer werkt met apparaten, toestellen of voorwerpen die onder druk kunnen staan, wanneer het slachtoffer werkt met explosiegevaarlijke stoffen of zich tijdens het werk in de directe nabijheid hiervan bevindt. Bij dit soort gevaarlijke stoffen kunnen we denken aan hete vloeistoffen, biologische, radioactieve, giftige, bijtende of irriterende stoffen, etc.
 
Uiteraard heeft de werkgever de zorgplicht voor geschikte apparatuur, voldoende onderricht en instructie van zijn werknemers om met deze apparatuur en stoffen om te gaan, het zorgen van afscheiding tussen ontstekingsbron en explosief mengsel, de aanwezigheid van plannen en procedures om het ontstaan van onveilige explosieve situaties te voorkomen, etc.
 
Bekijk de uitspraak van de rechter