Een netwerk van experts

Hoe bedreven wij ook zijn in het voeren van onderhandelingen en procedures over arbeidsletsel, als wij niet kunnen beschikken over de feiten die er in ieder specifiek geval toe doen, kan er van een rechtvaardige schadevergoeding geen sprake zijn. Daarom hebben wij een hecht netwerk van ervaren deskundigen opgebouwd. Daartoe behoren arbeidsveiligheidsspecialisten, arbeidsdeskundigen, toxicologen, medisch specialisten (variërend van neuroloog tot orthopeed en van psychiater tot revalidatiearts), actuarissen en psychologen. In bepaalde gevallen wordt TNO Arbeid ingeschakeld. De expertise van deze deskundigen is onontbeerlijk om zelfstandig, zonder op de verzekeringsmaatschappij te zijn aangewezen, de feitelijke toedracht, het letsel en het causaal verband daartussen vast te stellen. Op basis van hun bevindingen zijn wij in staat de gevolgen van uw letsel zo breed mogelijk in kaart te brengen, wat noodzakelijk is voor een maximale vergoeding van uw schade en uw optimale re-integratie
 
Het team