Wat is arbeidsletsel?

Arbeidsletsel is kort gezegd het gevolg van een werk(-omgeving) gerelateerd ongeval. De term 'arbeidsletsel' is een samenvoeging van Arbeidsrecht en Letselschade: twee van de expertises van Arbeidsletsel Advocaten.
 
Arbeidsletsel beperkt zich niet tot het 'klassieke' bedrijfsongeval, zoals de 'val van de steiger', of de 'klassieke' beroeps- ziekten, zoals de 'versleten knieën van de stratenmaker'. Onder arbeidsletsel verstaan wij zowel lichamelijk letsel als psychisch letsel, zoals de ‘nieuwe beroepsziekten’ overspannenheid en burn-out. En soms ook seksuele intimidatie, geweld en pesten. Slachtoffers van verkeersongevallen vallen vaak ook onder onze definitie van arbeidsletsel, namelijk wanneer men in de uitoefening van de werkzaamheden bij een verkeersongeval betrokken raakte of wanneer het verkeersongeval u overkwam in de uitoefening van de werkzaamheden van de tegenpartij.
 
Iedereen kan dus slachtoffer worden van arbeidsletsel. Of u nu werknemer, ambtenaar, uitzendkracht, gepensioneerd, leerling, student, klant of zelfstandige bent.