Agressie en geweld

Agressie en geweld zijn vormen van wat de Arbowet psychosociale arbeidsbelasting noemt. Op het werk kunnen werknemers bijvoorbeeld te maken krijgen met beledigingen of overvallen. Werkgevers zijn verplicht beleid te voeren om agressie en geweld op het werk tegen te gaan.
 
Maatregelen om werknemers tegen agressie of geweld te beschermen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van waarschuwingssystemen voor alarmering, het gebruikmaken van videobewaking, plaatsen van spreekkamers en recepties, gebruikmaken van goede balies, het aanpassen van de verlichting, het opzetten van een melding- en registratiesysteem en als werknemers te maken krijgen met agressie of geweld is het belangrijk dat zij snel worden opgevangen.
 
Bekijk de uitspraak van de rechter