Waarom een advocaat inschakelen en geen letselschadebureau?

Wij zijn onafhankelijk en partijdig

Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de geldende beroepsregels houden. Dit houdt in dat ze zich moeten houden aan de Advocatenwet en de eisen die de Orde aan hen stelt. Doen ze dit niet, dan kunnen ze voor de tuchtrechter worden gebracht. Dit geldt niet voor die talloze schaderegelingsbureaus en letselschaderegelaars die zich bij slachtoffers aanbieden.
 
2 hoofdredenen om een advocaat in te schakelen:
  1. Wij zijn onafhankelijk. Bij het behandelen van een zaak is een advocaat uw raadsman. Hij laat zich leiden door het belang van zijn cliënt. De advocaat opereert onafhankelijk van andere partijen bij een letselschadezaak, zoals verzekeraars en de overheid (arbeidsinspectie) Hierdoor kan de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid adviseren.
  2. Wij zijn partijdig. In juridische geschillen steunt de advocaat zijn cliënt door dik en dun. Hij komt alleen voor uw belangen op. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat ook de tegenpartij bijstaat.

Wij zijn gecertificeerd om te procederen

De Nederlandse wet staat alleen advocaten toe om voor u te procederen. De advocaat is namelijk gespecialiseerd op het gebied van het procesrecht. Alleen bij kleine geschillen bij de kantonrechter (tot EUR 25.000,-) mogen ook andere belangenbehartigers voor u procederen. Maar bij alle andere civiele procedures bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad zijn alleen advocaten gecertificeerd en gespecialiseerd om voor u te procederen.
 
Omdat wij naar de rechter kunnen gaan, staat u sterker. Schaderegelingsbureaus en schaderegelaars kunnen dat niet en zullen eerder geneigd zijn te schikken voor een lager bedrag uit angst hun cliënt kwijt te raken aan een advocaat. Of zij sturen u bij procederen door naar een advocaat. En dan moet u weer uw hele zaak opnieuw uitleggen en die advocaat moet uw zaak bestuderen. Dit kost weer extra tijd en moeite. Wij kunnen voor onze cliënten een simpele procedure starten om bepaalde knelpunten op te lossen. Dat voorkomt vertraging.
 

Wij hebben ruime (proces)ervaring in letselschade en arbeidsrecht

De term 'arbeidsletsel is een samenvoeging van Arbeidsrecht en Letselschade: twee van de expertises van Arbeidsletsel Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in letselschade en arbeidsrecht. Wij doen dit al vanaf 1994 met de unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van letselschade, aansprakelijkheidsrecht, re-integratierecht en arbeidsrecht.
 
Wij zijn verbonden aan de volgende keurmerken:
  • Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA),
  • Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP),
  • Werkgroep Artsen Advocaten (WAA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten (VAA).
Dit garandeert dat wij altijd actueel op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak.
 
Procederen is een vak dat je leert door jarenlange ervaring. En die hebben wij: met meerdere zaken zijn wij met onze cliënten tot zelfs bij de Hoge Raad geweest. Onze proceservaring zetten wij dagelijks in. En ook graag voor u!
 

U heeft recht op volledige schadevergoeding

Nadat de aansprakelijkheid van de wederpartij door ons is aangetoond, wordt overgegaan tot de begroting van de schade. Daarbij wordt door ons niet alleen de schade begroot zoals die u tot dan toe hebt geleden, maar vooral ook worden de inkomsten geraamd die u in de toekomst zult derven. Daarbij valt vooral te denken aan verlies van inkomen en pensioenschade. Natuurlijk worden ook alle andere schade en kosten geclaimd en wordt smartengeld gevorderd.
 
Ons doel is immers om 'eruit te halen wat erin zit'. Als slachtoffer van letselschade heeft u volgens de Nederlandse wet immers recht op volledige schadevergoeding. U hoeft dus niet met minder genoegen te nemen.
 
Neem telefonisch contact met ons over uw letselschade zaak via 0800- 220 22 00 of stel hier uw vraag!